Algemene Voorwaarden Debuparts

Algemene Voorwaarden Debuparts Enschede VOF Rembrandtlaan 56a 7545ZL Enschede info@debuparts.nl / 06-49815656 / www.debuparts.nl 1. Definities: Onder koper wordt verstaan de opdrachtgever, koper en iedere afnemer die aan Debuparts een opdracht geeft en/of met deze een overeenkomst heeft gesloten. 2. Toepasselijkheid: Deze algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing op de totstandkoming, de inhoud en de nakoming … Continue reading Algemene Voorwaarden Debuparts